OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation - Regulation ((EU) 2016/679 - GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom od strane kompanije MOVEM & CO D.O.O. BEOGRAD (u daljem tekstu: Movem) podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):


1. Rukovalac podataka

MOVEM & CO D.O.O. BEOGRAD je kompanija koja je organizovana i posluje prema zakonima Srbije, čije je glavno sedište na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115b, Beograd, matični broj: 17158015.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti :

Aleksandra Tomić

Email : [email protected]

Mob : +381 60 20 30 400


2. Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju

Movem obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa prebivališta (grad, opština, država)
 3. Adresa isporuke
 4. Broj telefona
 5. E-mail adresa


3. Pravni osnov za obradu

Pravni osnov za obrađivanje Vaših podataka o ličnosti mogu činiti:

 • pristanak, koji daju posetioci web stranici Movem, kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak možete povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na [email protected];
 • Zaključenje i izvršenje ugovora;
 • Legitimni interes Movem-a za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na Vašim željama kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju Vašim potrebama i željama;
 • Zakonska obaveza.


4. Svrha obrade podataka
Movem Fashion Privilege klub

Movem obrađuje podatke o ličnosti u cilju pristupanja lica na koje se podaci odnose Movem Fashion Privilege klubu u kom slučaju ostvaruje pravo da koristi nagradne popuste pri kupovini u maloprodajnim objektima Movem-a, da bude obaveštavan o svim trenutnim važećim akcijama i promocijama, u skladu sa Pravilnikom Movem Fashion Privilege kluba.

U tom slučaju Movem obrađuje sledeće podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Broj telefona
 3. E-mail adresa

Na ovakve podatke primenjuje se odeljak X Uslova korišćenja – Privatnost ličnih podataka, dostupnih na Movem web sajtu. Ukoliki kupac nije saglasan sa ovom tačkom, i ne želi da bude deo Movem Priviledge Cluba, u svakom trenutku nam se može obratiti sa zahtevom za brisanje iz Movem CRM baze, putem e-mail adrese: [email protected]

Movem obrađuje navedene podatke o registrovanom korisniku u sledeće svrhe:

 • kako bismo odgovorili na Vaš upit ili zahtev i pružili najbolju moguću uslugu;
 • radi obrade Vaše porudžbine, npr. kako bismo Vas obavestili o statusu narudžbine, vremenu dostave; kako bismo odgovorili na eventualne zahteve u vezi narudžbine npr. na eventualna pitanja o sastavu proizvoda i sl;
 • radi izvršenja naših obaveza iz ugovornog odnosa s Vama preko naše online prodavnice;
 • kako bismo Vam omogućili podnošenje reklamacija i povrata u online prodavnici;
 • kako bismo Vam omogućili zamenu robe;
 • kako bismo Vam omogućili različite načine plaćanja;
 • kako bismo Vam omogućili povraćaj sredstava;
 • kako bismo Vam omogućili da je sadržaj na web stranici prikazan na najučinkovitiji način;
 • kako bismo sprečili i/ili otkrili zloupotrebu ili prevaru;
 • kako bismo Vam dostavili korisne informacije vezane za Movem online prodavnicu.

Vaš Movem profil dostupan je samo nakon prijave na Movem web mesto sa tačnim prijavnim podacima, tj. e-mail adresom registracije i lozinkom - zato Vas molimo da čuvate te podatke i koristite sigurne (složene) lozinke. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinujete velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrebite lozinku od barem šest znakova. Preporučujemo i da lozinku promenite bar jednom na godišnjem nivou. Movem nema pristup lozinki te je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je upisao na web sajtu Movem.

Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati isključivo lično, odnosno preko osobe koju ovlasti.

Movem podatke čuva do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

Korisnik se može bilo kada pismeno odjaviti mailom poslatim na [email protected] (mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik).

Narudžbina proizvoda u internet prodavnici od strane „Neregistrovanog korisnika“

Kupovinu u našoj internet prodavnici može ostvariti i neregistrovani korisnik.

Da bismo uspešno obradili narudžbinu od strane neregistrovanog korisnika potrebni su nam ime i prezime, adresa prebivališta, adresa isporuke, poštanski broj, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu a samim tim i izvršimo svoje ugovorne obaveze. Ukoliko ne pružite tražene podatke, Movem verovatno neće moći da obradi Vašu porudžbinu i dostavi Vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo. U tom smislu od Vas samo tražimo osnovne podatke koji su nam neophodni za sprovođenje ,,internet", prodaje.

Dostava proizvoda naručenih u internet prodavnici

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona, koje smo dobili od Vas potvrdom narudžbine, delimo s našim partnerima za logistiku (D EXPRESS) kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

Plaćanje u internet prodavnici

Podaci Vaših kreditnih i debitnih kartica, koje unosite pri plaćanju u našoj internet prodavnici, ne primaju se i ne obrađuju u našim sistemima. Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti naših partnera za online naplatu (Banka Intesa, a mi dobijamo podatke o statusu transakcije.

Movem nikada ne dolazi u kontakt sa celovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuju naši partneri za online naplatu pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banka Intesa. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo uplatom na tekući račun ukoliko je plaćanje izvršeno putem Vaše platne kartice. Drugi način plaćanja je gotovinom u momentu isporuke. U slučaju povraćaja, novac će biti uplaćen na tekući račun kupca.

Newsletter i direktan marketing

Možete se prijaviti na naš newsletter putem kojeg Vas, do opoziva, obaveštavamo o aktivnostima i ponudama Movem-a.

Kako biste se prijavili za naš newsletter dovoljno je samo dati adresu e-pošte na koju želite primati newsletter. U svakom trenutku možete se odjaviti sa newslettera.


5. Primaoci ličnih podataka

Movem podatke o ličnosti ne prodaje, ne poklanja i ne iznajmljuje.

Movem ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, prosledi:

 • Pravnim savetnicima;
 • Dostavnim službama, špediterima, poštanskim službama (kompanija D Express);
 • IT partnerima u okviru podrške i održavanja softwera;
 • Pružaocima softverskih usluga u “cloud-u”;
 • Pružaocima usluga naplate i banke (Banka Intesa);
 • Agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije;
 • Državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima;
 • Trećim licima sa kojima Movem ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima.

Prenos podataka (email adrese) primaoca elektronskih newsletter-a i članova Movem Fashion Privilege kluba u druge zemlje se vrši pružaocima softverskih usluga u “cloud-u”.Movem podatke o ličnosti dostavlja primaocu kroz upotrebu cloud aplikacije ActiveCampaign, koji u skladu sa svojom politikom privatnosti mogu vršiti prenos podataka na obradu i čuvanje u SAD, IRSKU I AUSTRALIJU gde se nalaze njihovi serveri.

Navedeni prenos podataka se vrši na osnovu izričitog pristanka za prenos lica na koje se podaci odnose, a u skladu sa članom 69. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim je propisano da ako se prenos podatka o ličnosti ne vrši u skladu sa odredbama čl. 64, 65. i 67. zakona, ovi podaci mogu se preneti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju samo ako se radi o jednom od sledećih slučajeva: lice na koje se podaci odnose je izričito pristalo na predloženi prenos, pošto je, zbog nepostojanja odluke o primerenom nivou zaštite i odgovarajućih mera zaštite, informisano o mogućim rizicima vezanim za taj prenos. Primaoci elektronskih newsletter-a izričiti pristanak za prenos daju prijavom na newsletter , dok članovi Movem Fashion Privilege kluba izričiti pristanak za prenos daju pristupanjem u članstvo klubu, odnosno potpisivanjem pristupnice. Kompanija Movem ne može da garantuje isti nivo prava, sloboda i zaštite podataka o ličnosti kao u Republici Srbiji, kada je u pitanju prenos podataka u Australiju i SAD. Republika Irska je članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka, te se prenos u tu zemlju vrši u skladu sa nivoom primerene zaštite.


6. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Takođe, prestankom članstva u Movem Fashion Privilege klubu, Movem prestaje da čuva Vaše lične podatke na kompanijskom softveru, dok lične podatke za slanje Newsletter-a Movem prestaje da čuva Vašom odjavom sa liste/prijave za slanje Newsletter-a.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na web stranici), Movem će u narednih šest meseci nakon deregistracije čuvati Vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u online prodavnici, obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj. do trenutka uspešno izvršene kupovine, računajući tu i vreme podnošenja eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu proizvoda.

Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo Vašem zahtevu ili upitu.


7. Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Možete da tražite pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno ograničenje obrade, a imate i pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka. Takođe, imate pravo na opoziv pristanka.

U nastavku dajemo objašnjenje za svaki od ovih zahteva. U svakom od ovih slučajeva Vas molimo da pošaljete poruku elektronskom poštom na [email protected] ako želite da iskoristite neko od svojih prava ili ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa privatnošću. Na vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Pristup Imate pravo da zahtevate pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo o Vama i da saznate detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koje ih svrhe koristimo, kao i druge informacije predviđene Zakonom.

Ispravka Movem preduzima primerene mere da obezbedi da informacije koje o Vama čuvamo budu tačne i kompletne. Međutim, ako ne verujete da je tako, možete da zatražite da se one dopune ili isprave.

Brisanje U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu, kao na primer, kada ne postoji više prvobitna potreba da se čuvaju Vaši lični podaci koje smo prikupili ili kada povlačite svoju saglasnost. Međutim, to se mora uskladiti sa drugim činiocima. Na primer, možda nećemo moći da ispunimo Vaš zahtev zbog određenih zakonskih ili regulatornih obaveza.

Ograničavanje vršenja obrade U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da se ograniči obrada Vaših ličnih podataka, na primer, kada smatrate da su Vaši lični podaci koje čuvamo netačni ili kada mislite da više nije potrebno da ih čuvamo.

Prenosivost podataka U nekim slučajevima, imate pravo da tražite da izvršimo prenos Vaših ličnih podataka koje ste nam dostavili trećem licu.

Prigovor Imate pravo da uložite prigovor ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite. Međutim, molimo vas da imate u vidu da možda nećemo biti u mogućnosti da pružimo određene usluge ili pogodnosti ako ne budemo mogli da za te svrhe vršimo obradu neophodnih ličnih podataka.

Povlačenje saglasnosti Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost.


8. Pravo na pritužbu nadležnom organu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.


9. Kontakt

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, molimo Vas da pošaljete poruku na neku od sledećih adresa:

E-mail: [email protected]

Pošta: Bulevar Mihaila Pupina 115b, Beograd